CMslim

Highly Intensive ElectroMagnetic Muscle Treatment

Nová generace body-contouringu za hranicemi fitness
Zvyšte množství svalové hmoty, snižte obsah tuku

O aplikaci CMslim

CMslim Contour Master je novou generací neinvazivního řešení pro body contouring, u kterého je klinicky prokázáno, že zvyšuje množství svalové hmoty a snižuje množství podkožního a viscerálního tuku.

Aplikace vycházející z principu HI-EMT ( High Intensity Electromagnetic Muscle Training ) - vysoce intenzivní elektromagnetický svalový trénink se zaměřuje se na břicho, hýždě, paže a bicepsy, stehna a lýtky a aktivuje svalové skupiny zacílené aplikovaným pulsním elektromagnetickým polem k posílení, zpevnění a vytvarování kontur těla bez nepohodlí a prostojů.

Jak CMslim Contour Master funguje?

HI-EMT vytváří energii vysoce intenzivního elektromagnetického pole, která prochází dermální a subkutánní vrstvou do cílové svalové skupiny a stimuluje tisíci kontrakcemi posílení a zvýšení svalové hmoty pro lepší vykreslení, tonus a vytrvalost. Kontrakce také spouštějí uvolňování volných mastných kyselin, které rozkládají lokalizované tukové zásoby v místě působení na energii potřebnou pro kontrakce svalů.

Kolik ošetření CMslim Contour Master potřebuji?

Pro dosažení optimálních výsledků se obecně doporučuje 4 až 6 intenzivních 30minutových aplikací s frekvencí 2 až 3krát týdně. K trvalým výsledkům je také doporučována příležitostná údržba získaného stavu svalů / tuků. Váš lékař vytvoří plán léčby přesně přizpůsobený vašim konkrétním cílům.

Jaké výsledky mohu očekávat od CMslim Contour Master?

Účinky jsou patrné od prvního sezení, výsledky jsou kumulativní a zlepšení síly a kontur se projeví v průběhu aplikací. Výsledky se budou i nadále zlepšovat po dobu 6 měsíců. Klinické studie uvádějí průměrné za jeden až dva měsíce po aplikacích HI-EMT zvýšení svalové hmoty o 18% a 21% snížení lokalizovaného tuku o 21%. Klinickými studiemi je doložen je i úbytek viscerálního tuku. Metoda je FDA certifikovaná.

Věda za HI-EMT CMslim Contouring Master

Nechirurgický body - sculpting a redukce tuku

CMSlim Contour Master je novou generací HI-EMT technologie (High-Intensity Electromagnetic Muscle Training) zaměřené na zvýšení rozvoje svalů a snížení lokalizovaných tukových zásob v oblasti břicha, hýždí, stehen, lýtek a bicepsů, bez nepohodlí nebo prostojů. HI-EMT technologie používá specifický rozsah frekvencí (podobně jako příbuzná metoda - zobrazovací magnetická rezonance), který nutí svaly udržovat kontrakční stav po dobu několika sekund po dobu 30 minut léčby. Při opakovaném vystavení těmto podmínkám vysokého zatížení se svalová tkáň a tukové buňky musí dané situaci přizpůsobit. Studie ukazují, že jeden až dva měsíce po absolvování HI-EMT kůry se průměrná svalová hmota zvýší o 18% a lokalizovaný tuk se sníží o 21% . Ovlivněn je i viscerální tuk.

Budování svalového tonusu a síly

Během běžného cvičení (dobrovolné svalové kontrakce) se svaly mezi každou akcí uvolňují, protože centrální nervový systém nemá schopnost vyslat další impuls ke kontrakci, zatímco sval relaxuje. Maximální dobrovolné kontrakce představují nejvyšší míru napětí, které lze za normálních podmínek vytvořit a psychologicky udržena a obvykle využije jen 30% možné schopnosti svalů.

CMslim Contour Master vytváří supramaximální kontrakci svalů prostřednictvím pole elektromagnetických impulsů, které jsou nezávislé na funkci a vůli mozku a to vysokou rychlostí, která eliminuje relaxační fázi svalu. Supramaximální kontrakce produkované zařízením CMslim Contouring Master využijí 100% svalových schopností, 100% času, což nesrovnatelně zvyšuje přirozenou fyziologickou zátěž, která je nutou podmínkou potřebnou pro růst svalů.

Redukce lokalizovaného tuku

Tělová aplikace CMslim Contouring Master má také zásadní vliv na tukovou tkáň přirozeným účinkem indukovaného metabolismu. Svaly k výrobě kontrakcí potřebují velké množstí energie primárně získávané z adenosintrifosfátu (ATP) a sekundárně z kreatinfosfátu a glykogenu. Pokud jsou tyto zdroje vyčerpány, katabolické procesy v těle probíhají ve formě lipolýzy - tj. rozkladu uložených tukových buněk na volné mastné kyseliny a glycerol. Tyto uvolněné molekuly fungují jako zdroj energie pro zvýšenou svalovou aktivitu a metabolismus těla a josu pro body - contouring klíčové.

Výsledky

Supermaximální kontrakce nutí sval přizpůsobit se a vytvářet nová svalová a proteinová vlákna, což vede ke zvýšené svalové hustotě a objemu, tím se mění svalový tonus a jeho tvar. Lokalizovaný tuk je nucen k rozpadu a uvolnění mastných kyselin, kontury těla se tak stávají štíhlejšía definovanější.

Duální výsledky CMslim Contouring Master

Budujte svaly a spalujte tuky. Tyto dva procesy, které fungují současně, jsou atributy odpovědnými za vysokou úspěšnost této HI-EMT technologie při vyladění kontur těla a zvyšování síly a pevnosti svalů. CMslim Contouring Master může pomoci i při běžném tréninku jeho prohloubením a udržením aktivity.

Žádná chirurgie, žádná rekonvalescence

I když toto ošetření nebude mít stejné účinky na redukci tuku nebo napínání kůže jako chirurgický zákrok, výhody neexistence jizev nebo měsíců nucené rekonvalescence po náročném alternativním chirurgickém zákroku jsou upřednostňovaným řešením pro většinu aktivních klientů, kteří hledají úpravu kontur těla.

Pouze 30ti minutová tělová aplikace pohodlně zapadne do vašeho denního programu

Posilujte a vykreslujte vaše břicho, trup i nohy

Jedna aplikace CMslim Contouring Master se vyrovná 30.000 sklapovaček nebo dřepů, to vše za pouhých 30 minut !

Funguje výborně i na menších svalových skupinách, kterým uberete tuk a lépe je vykreslíte.

Získejte sebedůvěru k následnému rozvoji svých vlastních cvičení

H-EMT technologie výrazně pomáhá těm, kteří mají nadváhu a současně slabé svaly středu těla, aby dosáhli rychlejších výsledků, které jim zvednou sebevědomí a podpoří přirozenou fyzickou aktivitu a zdravější životní styl.

Chci vědět víc: