Nuera Tight FocalRF

Vítejte do nové éry personalizovaných tělových zákroků

Pro zákroky tak jedinečné, jako jsou jedineční jednotliví klienti.Žádní dva klienti nejsou stejní...

To je proč zákroky typu jeden protokol pro všechny už nejsou doporučovány.

Nyní můžete nechat všechna omezení za sebou.

Body Sculpting dostává zcela nový význam s řešením měnícím pravidla hry pro Redukci tuku, Vypnutí kůže, Cellulitidu a Redukci vrásek, vše v jednom přístroji.

Objevte nesrovnatelnou úroveň personalizace zákroku.

NuEra® Tight s technologií FocalRF používá při jedné aplikaci více RF frekvencí k volbě správné hloubky průniku energie, která souvisí s různými klinickými indikacemi, stavem kůže a těla.


Body Sculpting má nový význam

Radiofrekvence (RF) se stala v posledních letech velmi populární se stoupající poptávkou klientely po přeformování problematických partií komfortním a efektivním způsobem bez rekonvalescence. NuEra Tight s FocalRF technologií používá 5 rozdílných frekvencí, kterými je volena hloubka působení prohřívající energie specifická k dosažení redukce tuku, vypnutí kůže, redukce cellulitidy a redukce vrásek.  Rychlé, neinvazivní a efektivní zákroky: 10-15 min pro obličejové a 20-25 min pro neobličejové partie. Výkonný. Univerzální. Jednoduchý.

Fat Reduction - Redukce tuku

Zkušenost se skutečně personalizovaným body konturingem začíná s FocalRF technologií působící na podkožní tuk v jakékoliv lokalitě těla jednoduše a efektivně. Zvolte povrchové ošetření na 2MHz k odstranění neústupných tukových buněk nebo zvolte 470kHz pro hluboké působení.

Skin Tightening - Vypnutí kůže

NuEra Tight automaticky zvyšuje a reguluje teplotu v kožní tkáni na požadovanou hodnotu stimulující kolagen, zlepšující známky povadlé kůže a vrásek. Od velkých tělových partií až k malým obličejovým, FocalRF technologie cílí průnik energie do dermální vrstvy, zajišťující bezpečný a efektivní zákrok.

Cellulite Reduction - Redukce celulitidy

Založená na FocalRF technologii NuEra Tight aplikuje více frekvencí, dva zákrokové módy a efektivní mechanickou masáž pro manipulaci s pojivovou tkání k remodelaci a zlepšení celkového vzhledu celulitidy.

Wrinkle Reduction - Redukce vrásek

S vysokými frekvencemi a přesnou kontrolou teploty je NuEra Tight schopna stimulovat fibroblasty a zvyšovat průtok krve, což vytváří bezprostřední efekt vyhlazení, který se s časem ještě zlepšuje, jak postupují hojící mechanismy těla generují nový kolagen.


FocalRF Technologie

Řízená hloubka průniku

Zažijte novou úroveň kontroly s FocalRF technologií.

Poskytuje množství RF frekvencí k volbě správné hloubky průniku energie, která souvisí s různými klinickými indikacemi a proměnnou sílou tkáněv jednotlivých oblastech i u různých klientů.

Zvolte si vaši frekvenci :

Kontrola hloubky  - K zákrokům při různých indikacích

Kontrola výsledků  - Lepší zajištění klinických výsledků

Kontrola bezpečnosti  - Cílení optimální hloubky zákroku


Pokročilé nástroje pro současnou estetickou klientelu

Lumenis vyvinul NuEra Tight se state-of-the-art charakteristikami v podobě jednoduše použitelného přístroje s intuitivním grafickým interface ovládáním. Volba správných paramtetrů zákroku pouhým dotykem na displeji. 

NuEra Tight personalizovaná technologie pro tělové partie s nežádoucím tukem, vráskami, celulitidou a povolenou tkání k vytvoření vytvarovanější, pevnější a hladší siluety.

NuEra Tight používá FocalRF, novou generaci technologie k řízení hloubky průniku tak, aby radiofrekvenční vlny byly kompatibilní s unikátní potřebou každého těla. Ošetřuje dermis ke stimulaci kolagenu nebo dosažení hlubších podkožních tukových vrstev, což vede k bezpečným a efektivním zákrokům. 

NuLogic - Pokročilý protokol pro experty

Unikátní protokol zákroků. Množství protokolů pro různé indikace a vrstvy kůže aplikované automaticly během je jednoho zákroku ! Nová úroveň přizpůsobení. Nastavuje množství hodnot frekvence, teploty, času a velikosti elektrody. 


NuAPIC - Automatické personalizované řízení teploty 

Zajišťuje terapeutickou teplotu během celé procedury.

Přizpůsobuje výkon unikátním potřebám individuálního klienta.


Automaticé rozpoznání připojeného příslušenství


Elektrody různých velikostí

Osm elektrod typu "Coated Capacitive Energy Transfer" (CCET) k perfektnímu přizpůsobení se individuálnímu klientovi, doslova od hlavy k patě. Zlepšený komfort zákroku a uniformní distribuce energie.

Aplikační koncovky

Tři ergonomické, lehké aplikační koncovky: Body, Face a Bipolar.


Chci vědět víc: