NuEra

NuEra Tight. Pokročilý RF systém nové generace s umělou inteligencí řízeného ohřevu tkání pro vypnutí pleti, body contouring a cellulitidu. Rychlé, neinvazivní a efektivní zákroky: 10-15 min pro obličejové a 20-25 min pro neobličejové partie. Výkonný. Univerzální. Jednoduchý.

Každý den je novým začátkem a novou budoucností. Každý den je novou příležitostí vykročit dopředu, vypadat a cítit se co nejlépe, od hlavy až k patě. Nuera Tight. Směrem k perfektní budoucnosti.


Dokonalá, přizpůsobená hloubka působení a vysoký výkon: Vyhlazení pokožky od hlavy až k patě

NuEra Tight je neinvazivní RF řešení, které zlepšuje vzhled celulitidy a laxity pokožky, s konzistentními výsledky a bez rekonvalescence.

NuEra Tight emituje výkonné RF vlny na nízké frekvenci 470 kHz s vysokým výkonem 250 W, k prohřátí superficiálních vrstev nebo k dosažení hlubokých vrstev tkáně. Použitím přesné frekvence a hloubky tepla je možné ovlivnit širokou škálu indikací nejrůznější závažnosti projevu na různých místech tváře i těla.

NuEra Tight optimalizuje léčebné účinky pro oblast břicha, boků, hýždí, vnitřních a vnějších stehen, ramen, tuku v oblasti ramínek podprsenky a zad, stejně jako kolem očí, úst, lící a krku.

NuEra Tight na nízké frekvenci 470 kHz pronikající do hloubokých vrstev tkáně s lepším tepelným efektem a lepšími výsledky než bylo doposud možné:

Inteligentní tepelná preciznost: teplotně řízená RF

NuEra Tight využívá systém umělé inteligence APIC ( Automatic Power and Impedance Control ), technologii řízení teploty nové generace, která zajišťuje bezpečnost a efektivitu.

APIC automaticky a postupně zvyšuje výkon RF na cílovou teplotu na základě on-line měření impedance a poté ji udržuje po celou dobu zákroku. Aplikuje tak přesný ohřev v požadované hloubce s předvídatelnými a konzistentními výsledky.

Můžete se tak soustředit na vlastní aplikaci pomocí lehké a ergonomické koncovky a současně nechat systém umělé inteligence zajistit správnou teplotu a výkon.

APIC monitoruje teplotu a impedanci kožní tkáně v reálném čase. Automaticky nastavuje výkon RF tak, aby teplo mohlo pronikat hlouběji a rovnoměrněji, podle potřeby pro každou individuální aplikaci.

Precizní dokonalost: jak funguje NuEra Tight

Přístroj NuEra Tight je uživatelsky přívětivý: disponuje automatickým grafickým rozhraním pro maximální univerzálnost zákroků.

Jednoduše zvolte oblast ošetření těla nebo obličeje a systém automaticky nastaví správné parametry a zobrazí správné aplikační příslušenství.

Umístěte aplikační koncovku NuEra Tight na povrch pokožky s parametry přístroje nastavenými na požadovanou cílovou teplotu a jemně pohybujte aplikační koncovkou kruhovými pohyby, takže dojde k postupnému, rovnoměrnému a bezpečnému prohřátí tkáně. Aplikace se příjemně provádí a je i příjemně vnímána klientem.

Jakmile teplota pokožky stoupne na požadovanou hodnotu, RF se díky technologii APIC automaticky přizpůsobí dalšímu přesnému ohřevu. Zákrok je rychlý a účinný, trvá přibližně 10-15 minut v případě obličeje a přibližně 20-25 minut v případě oblastí těla.


Vezměte budoucnost Vašich lientů do svých rukou

Díky vysokému výkonu funguje přístroj NuEra jedinečně jak s jednou rezistivní bipolární koncovkou, tak i se dvěma unipolárními koncovkami se speciálními CCET kapacitními elektrodami (Coated Capacitive Energy Transfer) s velkým rozsahem velikostí  - od malých až po velmi velké. Systém tak ošetří všechny oblasti rychle, bezpečně, efektivně a poskytuje přirozené a hladké výsledky.

Klientela oceňuje výsledky bez prodlení po úvodních aplikacích. Následně se získaný vyhlazující efekt snadno udržuje pomocí udržovacío touch-up ošetření. Tento přístup NuEra Tight  technologie vede klientelu k žádoucím návratům na vaše pracoviště a nabízí hladký, trvající vzhled ošetřených lokalit.

NuEra Tight nabízí nový, dvoustupňový přístup:

1.krok GetSmooth - Skokové vyrovnání s počátečním balíčkem ošetření navrženým tak, aby splňoval cíle Vašeho klienta. 

2. krok StaySmooth - Udržujte získané hladké výsledky s pravidelným programem, díky kterému se k Vám klienti v průběhu celého roku vracejí.

Dokonalé a přirozené výsledky

"Významné procento žen je postiženo určitým stupněm celulitidy a tato rychlá a pohodlná neinvazivní aplikace jim poskytuje požadované zlepšení a současně zajišťuje bezpečnost díky technologii APIC pro kontrolu teploty." 

Edward M Zimmerman MD, Nevada, USA

Chci vědět víc: